2023 Streifen

Streifen I | 2023 | Acryl auf Leinwand | 100 x 120 cm
Streifen I | 2023 | Acryl auf Leinwand | 100 x 120 cm
Streifen II | 2023 | Acryl auf Leinwand | 100 x 120 cm
Streifen II | 2023 | Acryl auf Leinwand | 100 x 120 cm

Im Wald I | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald I | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald II | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald II | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand

Im Wald III | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald III | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald IV | 2023 | 70 x 100 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald IV | 2023 | 70 x 100 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald V | 2023 | 70 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald V | 2023 | 70 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald VI | 2023 | 70 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald VI | 2023 | 70 x 80 cm | Acryl auf Leinwand